DDWare logo

Vergadertools coaching

  • Heeft u Zoom of Teams nodig?
  • Kan u iedereen over afstanden heen bereiken?
  • Zijn virtuele meetings nog een meerwaarde?

Na twee jaar enkel virtueel samen te kunnen komen, zijn we ervan overtuigd dat het hybride werken zal blijven. Hybride vergaderingen of brainstormsessies kunnen soms allemaal fysiek op de oude manier op kantoor zijn, afgewisseld met het virtueel aftoetsen als de koppen nog in dezelfde richting staan. Hybride kan ook betekenen dat sommige mensen fysiek in de zaal zijn, sommigen online aansluiten door werk-gebonden, familiale, gezondheids- of afstands-gerelateerde redenen.

Afronden coaching sessie met klant