DDWare logo

Ik ben gechoqueerd over de kennis van toegankelijkheidsstandaarden

by | 25/07/2023 | Toegankelijkheid

Deze maand had ik mijn laatste conferentie voor mijn zomerstop. Eind augustus begin ik met deel twee van conferenties, netwerkmomenten en meetings in 2023. Dit voorjaar was ik op een tiental conferenties in België, Europa en de VS. Ik moet toch toegeven dat ik nog steeds gechoqueerd ben over de ontbrekende kennis over toegankelijkheid en de algemene gepubliceerde, gevalideerde en erkende standaarden over toegankelijkheid.

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid heeft verschillende varianten. Toegankelijkheid is een basis idee die sinds dag en dauw in de bouw industrie in de fysieke wereld wordt toegepast én ook een digitale variant heeft omdat de wereld waarin we leven niet meer enkel fysiek is:

  • Toegang/k-e/lijk = De mogelijkheid om toegang te hebben tot.
  • Toegankelijkheid = De mate waarin iets toegankelijk is.
  • De mate waarin iets toegankelijk is = De hoeveelheid mensen met of zonder beperking die toegang hebben tot iets.

In de fysieke wereld wordt dit vertaald tot bijvoorbeeld een hellend vlak voor rolstoelgebruikers, een lift voor mensen die niet goed te been zijn, een braillebord voor mensen met een visuele beperking, ribbelvoetpaden voor mensen die werken met tast (mensen die slechtziend of blind zijn), voetgangerslichten met geluid voor mensen die slechtziend of blind zijn, etc.

Omdat wij ons focussen op digitaal gaat de rest van dit artikel over digitale toegankelijkheid.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is de mate waarin een digitaal product toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dit kan gaan over een website, een app, een softwarepakket, een online dienst, etc…

Wat is een beperking?

Een beperking is een aandoening die een persoon heeft. Dit kan een aangeboren aandoening zijn, een aandoening die ontstaan is door een ongeval, een aandoening die ontstaan is door een ziekte, etc.

Ontmoet WCAG, de standaard voor digitale toegankelijkheid

Het initiatief en consortium rond het internet die wij de dag van vandaag kennen (WWW: “World Wide Web” of Wereld Wijde Web) heeft al sinds jaar en dag een standaard voor digitale toegankelijkheid. Deze standaard heet WCAG (“Web Content Accessibility Guidelines” of Internet/web Inhoud Toegankelijkheid Richtlijnen). Deze standaard is een internationale standaard die door de meeste landen in de wereld wordt gebruikt. Deze standaard is ook de basis voor de Europese wetgeving rond digitale toegankelijkheid. Deze wetgeving is de Europese Accessibility Act. Deze wetgeving is in 2019 goedgekeurd en zal in 2025 van kracht zijn. Deze wetgeving is een minimum standaard. Dit wil zeggen dat landen in de Europese Unie deze wetgeving kunnen verstrengen maar niet kunnen versoepelen.

De standaard heeft 4 categorieën en 3 levels van toegankelijkheid. De 4 categorieën zijn:

  • Waarneembaarheid
  • Bedienbaarheid
  • Begrijpbaarheid
  • Robuustheid

De 3 levels zijn:

  •  A
  •  AA
  • AAA

Deze levels zijn een soort van trap. Level A is de onderste trede van de trap, level AA is de middelste trede van de trap en level AAA is de bovenste trede van de trap. Level A is de minimum standaard die je moet halen om te voldoen aan de wetgeving. Level AA is de standaard die de meeste landen in de Europese Unie hanteren. Level AAA is de hoogste standaard en is de standaard die de meeste landen in de Europese Unie niet hanteren. Level AAA is een standaard die je kan hanteren als je een website, app, softwarepakket, online dienst, etc. wil maken die toegankelijk is voor iedereen.

De standaard kort uitgelegd

Waarneembaarheid:
De inhoud van een website, app, softwarepakket, online dienst, etc. moet waarneembaar zijn voor iedereen. Dit wil zeggen dat deze inhoud waarneembaar moet zijn voor mensen met een visuele beperking, mensen met een auditieve beperking, mensen met een cognitieve beperking, etc. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van kleuren, contrasten, lettertypes, lettergroottes, etc.

Bedienbaarheid:
De inhoud van een website, app, softwarepakket, online dienst, etc. moet bedienbaar zijn voor iedereen. Dit wil zeggen dat deze inhoud bedienbaar moet zijn voor mensen met een motorische beperking, mensen met een cognitieve beperking, etc. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van toetsenbordnavigatie, muisnavigatie, spraaknavigatie, etc.

Begrijpbaarheid:
De inhoud van een website, app, softwarepakket, online dienst, etc. moet te begrijpen zijn voor iedereen. Dit wil zeggen dat deze inhoud te begrijpen moet zijn voor mensen met een cognitieve beperking, mensen met een visuele beperking, etc. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van duidelijke taal, duidelijke iconen, etc.

Robuustheid:
De inhoud van een website, app, softwarepakket, online dienst, etc. moet robuust zijn voor iedereen. Dit wil zeggen dat deze inhoud robuust moet zijn voor mensen met een cognitieve beperking, mensen met een visuele beperking, etc. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een goede code, een goede structuur, etc.

Waar vind ik de standaard?

De standaard is te vinden op de website van het W3C (World Wide Web Consortium). Dit is de organisatie die de standaard beheert. De standaard is te vinden op de volgende link: WCAG. De officiële Nederlandstalige vertaling van de standaard is te vinden op de volgende link: WCAG (NL).

Hoe kan ik de standaard gebruiken?

De komende periode zullen wij hier nog verschillende posts plaatsen over de specifieke categorieën van de standaarden. Hoe ze te begrijpen, testen en toe te passen.

Natuurlijk kunt u ook de shortcut nemen en ons een workshop laten geven. Wij geven workshops over de standaard en hoe deze toe te passen. Meer informatie over onze workshops vindt u op de volgende link: Vormingen DDSoft.

Daarnaast kunnen we ook consulting doen voor uw web project: consulting toegankelijkheid.

Conclusie

Er is een standaard voor digitale toegankelijkheid die ook bij wet afgedwongen zal worden. Maar laat toegankelijkheid geen verplichting zijn. Laat toegankelijkheid een keuze zijn. Een keuze om iedereen te laten deelnemen aan de digitale wereld. Een keuze om iedereen te laten deelnemen aan de digitale economie. Een keuze om iedereen te laten deelnemen aan de digitale samenleving. Een keuze om iedereen te laten deelnemen aan de digitale wereld van morgen.

Persoonlijke noot

Dit is de allereerste blogpost op onze volledig vernieuwde website! We zijn trots en blij dit aan u te mogen presenteren. Het is toch een officieel moment, iets speciaals. Cheers!